అంతరించిపోతున్న అరుదైన మొక్కలు, విభిన్న పూల ప్రపంచం | Gardening With Rare Plants | Jyotsna

#Raitunestham #Terracegarden #Roofgarden

పాత గుంటూరుకు చెందిన జ్యోత్స్న గుడివాడ … తమ ఇంట్లో మొక్కల ప్రపంచాన్ని సృష్టించారు. కూరగాయలు, ఆకు కూరలే కాకుండా అంతరించిపోతున్న అరుదైన మొక్కలను కూడా పెంచుతూ ఇంటినే ప్రకృతి వనంలా మార్చేశారు. విభిన్న పూలు, ఆకర్షణీయమైన అలంకరణ మొక్కలతో తమ కలల సౌధాన్ని నందనవనంలా తీర్చిదిద్దారు. ఇంట్లో పల్లెటూరి వాతావరణాన్ని సృష్టించి, పచ్చదనం పెంచాలనే సంకల్పంతోనే తమ గార్డెన్ ని ఇలా తయారు చేశామని, కుటుంబం అంతా కలిసి మొక్కలను ఎంతో ఇష్టంగా పెంచుతున్నామని జ్యోత్స్న వివరించారు.

☛ Subscribe for latest Videos – http://bit.ly/3izlthm​​​​​​​​​​​​​
☛ For latest updates on Agriculture -http://www.rythunestham.in/​​​​​​​​​​​​​
☛ Follow us on – https://www.facebook.com/Rytunestham​…
☛ Follow us on – https://twitter.com/rythunestham​​​​​​​​

Terrace gardener Jyotsna
Rare plants gardeners
Guntur terrace garden
Organic Kitchen Garden
Perati Thota
Terrace Gardener
Terrace Garden
Roof Garden
Organic terrace garden
organic terrace garden
Natural Farming
Terrace Gardeners
Roof Gardeners
Inti Panta
Midde Thota
Home Crops
container gardening
hydroponics terrace garden
cocopeat terrace garden
Micro Greens in Kitchen
Micro Greens in home
wheat grass in home

Music Attributes :
www.bensound.com

Amazon Products

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *