How to Start backyard Gardening

Mga Tips paano magtanim sa inyong bakuran
1. Humanap ng area na pwedi pagtaniman.
2. Linisin ang Paligid bago gumawa ng garden bed
3. Patabain ang lupa bago taniman sa pamamagitan ng pagpapabulok ng mga balat ng gulay at prutas.
4. 2 to 3 months pwedi na taniman ang yard bed ng mga gulay
5. Pwedi racket lagyan ng worm, charcoal at compost dirt para maging mataba ang lupa.Pag mataba ang lupa mataba din ang tanim.
6. Bago magtanim basain muna ang lupa na pagtaniman
sana might nautunan kayo sa videong eto.Thanks for enjoying po

Amazon Products

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *